Coaching

 Personal coaching
 Management coaching
 Executive coaching
 Loopbaan- en
 Mobiliteit coaching

Coaching

Welke onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen?
Het verkrijgen van meer inzicht in mijn sterke en minder sterke kanten; wat zijn mijn kernkwaliteiten en valkuilen?
Hoe kan ik mijn performance als directeur/manager verbeteren?
Hoe kan ik een betere stijl van leidinggeven ontwikkelen?
Hoe kan ik mijn teams en medewerkers motiveren om te komen tot betere resultaten?
Hoe kan ik omgaan met stressvolle situaties?
Aan de hand van praktijksituaties sparren over de te hanteren aanpak
Hoe vind ik een gezonde balans tussen controleren/delegeren?
Hoe vind ik optimale bezieling in werk en leven?
Hoe krijg ik grip op de sterk veranderende situatie bijvoorbeeld een reorganisatie of fusie?

Coachingsmogelijkheden

Coaching bestaat uit individuele sessies bedoeld om meer inzicht te krijgen in uzelf en uw interacties met uw omgeving. U krijgt inzicht in uw belemmerende patronen en leert hiermee om te gaan. Van hieruit leert u bewuste keuzes maken vanuit uw gevoel, waardoor uw kracht meer en meer in uw gedrag en functioneren tot uiting komt en uw kwaliteiten en talenten zich verder kunnen ontwikkelen. Er ontstaat een andere bewustwording, naar meer voelen en intuïtief weten, en minder piekeren en denken. Met tot doel te komen tot een optimale balans. De begeleiding bij Bernadette is gebaseerd op diverse stromingen, waaronder het existentialisme (positieve psychologie). Deze stroming gaat er vanuit dat zelfactualisatie via persoonlijke ontplooiing leidt tot een optimale balans in het menselijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen in optimale balans bijna moeiteloos presteren. Tijdens coaching begeleidt Bernadette u tevens, uzelf te 'resetten', zodat u afstand kunt nemen en met een frisse blik, begripvoller naar de wereld, uzelf en situaties kunt kijken.

Clientervaringen